Digitale overheid: een logische volgende stap voor de dienstbare overheid

In 2017 kan de overheid alle zaken die ze doet met burgers en bedrijven digitaal afhandelen. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. En dat is nog pas het begin. Uiteindelijk moet er één digitaal loket komen om burgers en bedrijven mee te bedienen. Waar komt die ontwikkeling vandaan, en hoe gaat het in de praktijk?

De dienstbare overheid
Voor insiders komt deze stevige ambitie niet uit de lucht vallen. Het concept van de digitale overheid bouwt namelijk voort op de welbekende filosofie dat de overheid er is voor de burgers en bedrijven, niet omgekeerd. In een steeds verder gedigitaliseerde wereld verwacht men van de overheid dat die daarin meegroeit. Voor veel burgers zou het inmiddels bijvoorbeeld meer voor de hand liggen een gesprek met een ambtenaar te voeren in een chatsessie dan aan een fysieke balie. En in tal van peilingen en onderzoeken wordt telkens weer aangetoond dat er behoefte bestaat aan dergelijke klantgerichte oplossingen.

Forse slagen te maken
Echter, hoe gemakkelijk dat uiteindelijk ook wordt voor alle partijen, tot die tijd moet er nog wel heel wat gebeuren. En dat zal vooral moeten gebeuren bij de overheid zelf. Zo liggen veel oplossingen voor lokale overheden al klaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar tal van gemeentes hebben grote moeite die tijdig en efficiënt in te voeren. Daar zal dus flink doorgewerkt moeten worden. Omgekeerd leert de praktijk juist dat burgers en bedrijven staan te springen om snelle vooruitgang. De (nog altijd) enorme groei van DigiD-transacties is daar een fraaie illustratie van.

Samen naar een digitale overheid
Onderweg van de beleidstafel naar de uitvoerende instanties komen de digitaliseringsplannen tal van hobbels tegen. Een belangrijk gedeelte van die hobbels ontstaat doordat de partijen aan het einde van de keten allemaal zelf het wiel uit proberen te vinden. Dat zou aanzienlijk soepeler kunnen via een partnerschap met Quarant.nl. Door een betere samenwerking te faciliteren tussen de betrokken partijen wordt elke betrokkene gestimuleerd om enkel zijn specifieke meerwaarde toe te voegen aan het proces. Op die manier is een digitale overheid daadwerkelijk tijdig te realiseren.

Quarant, brandpunt bij verandering

Lokale overheden hebben de laatste jaren veel te maken gehad met verandering. Als je het werken bij een gemeente van tien jaar geleden vergelijkt met het huidige takenpakket van een publieksprofessional, dan zou je opkijken van de verschillen. Niet alleen de digitalisering van diensten en communicatie, maar ook de overheveling van taken die van oudsher door de landelijke overheid werden uitgevoerd, vragen een snelle aanpassing van de ingesleten werkprocessen die al zo lang meegaan.

Dergelijke, drastische veranderingen zijn nauwelijks door inzet van eigen kennis en denkkracht op te lossen. Al zouden gemeentes de kennis al in huis hebben om complexe werkprocessen bij te sturen en aan te passen aan de huidige tijd, onderlinge belangen maken het vaak erg ingewikkeld en zorgen voor verwatering en halve maatregelen. Hier is echt een externe partner voor nodig, een specialist die boven de partijen staat en de ervaring van werken bij meerdere gemeenten in huis heeft. Quarant.nl biedt – naast tal van artikelen over het onderwerp – de professional die dit aan kan.

Startpunt voor elke opdracht zijn de ideeën en de ervaring van de publieksprofessional zelf. Wie kan er immers meer vertellen over het werk van de gemeente dan hij? Pas nadat er volledige overdracht van lokale kennis heeft plaatsgevonden, gaat men samen aan de slag met het betreffende proces. Want dat is de werkwijze van Quarant: het stimuleren van samenwerking en een connectie aanbrengen tussen mens en informatie. Op Quarant.nl is over deze zienswijze nog veel meer te lezen.

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

Informatie op een zorgvuldige wijze beveiligen en beschermen is nodig in een tijd vol dataverkeer en dataopslag. Gegevens mogen niet zomaar op straat belanden. U riskeert daarmee een hoge boete en natuurlijk is dat niet iets dat u wilt. Om processen binnen gemeentes niet alleen effectief te laten verlopen, maar informatie ook op een zorgvuldige wijze te beveiligen, is er de IBD.

Wie is de IBD en welke functie heeft het?
Het IBD is een gezamenlijk initiatief tussen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit initiatief is er voor alle gemeentes in Nederland. Elke gemeente kan gebruikmaken van de producten en diensten van IBD. U dient zich daarvoor als gemeente aan te sluiten bij de IBD. Wellicht heeft u geen idee hoe u hiermee aan de slag kunt en heeft u als gemeente externe hulp en begeleiding nodig.

Informatie beveiligen? Maak een afspraak met een adviseur
Wilt u ook met IBD aan de slag en heeft u daarvoor deskundige ondersteuning nodig? Quarant richt zich op het ondersteunen van gemeentes om IBD op de juiste wijze vorm te geven. Door een afspraak te maken met een adviseur van Quarant wordt u veel duidelijk. Uiteraard kunt u ook eerst een bezoek brengen aan quarant.nl voor meer informatie.

De voordelen van GEMMA voor uw organisatie

De technologie heeft zich de afgelopen jaren in razend tempo ontwikkelt. De technologie is voortdurend aan verandering onderhevig en dat vraagt van bedrijven en organisaties flexibiliteit. Niet alleen neemt het dataverkeer toe, ook de opslag van data en het delen van kennis en informatie worden steeds belangrijker binnen organisaties. Dit kunt u op een effectieve manier vormgeven door de inzet van GEMMA.

Welke mogelijkheden biedt GEMMA?
Voor de gemeente informatiehuishouding, is een goede ICT-infrastructuur noodzakelijk. GEMMA kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het verbetert de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Het maakt niet uit wat voor verzoek er bij uw gemeente binnenkomt, GEMMA maakt het mogelijk om adequaat te reageren en te handelen conform de behoefte van de klant.

Ontdek of GEMMA bij uw organisatie past
GEMMA geeft u vorm door een beroep te doen op de dienstverlening van Quarant. Via quarant.nl krijgt u een indruk welke diensten en producten interessant zijn voor uw organisatie. Zeker voor overheidsinstellingen kan GEMMA een belangrijke bijdrage leveren aan efficiënt en doelgericht werken. Maak eens een afspraak met een expert van Quarant om de mogelijkheden voor uw organisatie of overheidsinstelling te bespreken. U kunt er absoluut uw voordeel mee behalen.

De meerwaarde van Patriot-Act voor uw veiligheid

Terrorisme dreigingen nemen in rap tempo toe en dat vraagt om een betere samenwerking tussen overheden en beveiligingsdiensten. Om sneller toegang te krijgen tot gegevens van vermeende terroristen of verdachte personen, kan men gebruikmaken van Patriot-Act. Toch wilt u niet altijd dat informatie zomaar voor iedereen beschikbaar is. In een tijd waarin informatie en kennis veel gedeeld worden met elkaar, is het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Wat is de bedoeling van Patriot-Act?
Patriot-Act wil zeggen dat veiligheidsdiensten informatie mogen opvragen bij gemeentes om terroristische aanslagen te voorkomen. Het is een dienst uit Amerika die afgelopen jaren veel kritiek heeft gekregen. Quarant is een bedrijf dat zich veelal richt op overheidsinstanties en u helpt om hier goed mee te gaan. Neem eens een kijkje op quarant.nl om de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken.

Hoe geeft u dit het beste vorm?
U kunt een beroep doen op de service van Quarant om informatievoorziening en de beveiliging van persoonsgegevens op de juiste wijze vorm te geven. Zo kan er bijvoorbeeld een afspraak worden gemaakt met een adviseur die u kan helpen om hiermee op een effectieve manier aan de slag te gaan. Natuurlijk kunt u ook eerst een bezoek aan de website brengen om meer informatie in te winnen.

Kennis delen en informatie uitwisselen

Om snel en efficiënt te kunnen werken, is het belangrijk kennis op een effectieve manier te delen en informatie snel uit te wissen. Het zorgt ervoor dat afdelingen beter op elkaar afgestemd zijn en bovendien verbetert en versnelt het de dienstverlening aan klanten. Dit is mogelijk met GEMMA, waarmee de diensten van gemeentes en overheden geoptimaliseerd en verbeterd worden. Uiteraard kunt u hiermee gemakkelijk online aan de slag.

Verbeter uw dienstverlening met GEMMA
Is uw dienstverlening aan verbetering toe en denkt u dat de processen binnen uw organisatie efficiënter kunnen? Wellicht dat Quarant iets voor u kan betekenen in het optimaliseren van uw arbeidsprocessen en de service aan uw klanten. Op de website quarant.nl vindt u een breed aanbod van diensten en producten, waaronder GEMMA, die hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Maak een afspraak met een adviseur
Plan een afspraak in met een adviseur van Quarant als u meer wilt weten over de mogelijkheden van GEMMA voor uw bedrijf of organisatie. Deze helpt u graag verder met het vormgeven van GEMMA binnen uw bedrijf of organisatie en kan u voorzien van verdere toelichting. Breng ook eens een bezoek aan quarant.nl als u meer wilt weten over de producten/diensten van Quarant.

Informatiebeveiliging voor uw gemeente

Informatiebeveiliging neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen overheden. De laatste jaren zijn dataverkeer en dataopslag fors toegenomen. Dat is gepaard gegaan met veel privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens en financiële cijfers. Als gemeente wilt u al deze informatie op een zorgvuldige wijze opslaan en beveiligen. Belangrijke informatie beveiligen is mogelijk met de producten en/of diensten van Quarant.

Voorkom dat gegevens op straat komen te liggen

Quarant is specialist in het beveiligen van al uw belangrijke informatie. Kijk voor informatie hierover op quarant.nl. Als persoonsgegevens of financiële gegevens op straat komen te liggen, riskeert u een forse boete van de overheid. Natuurlijk wilt u dit voorkomen. Bovendien wilt u ook niet dat medewerkers onnodig toegang krijgen tot informatie waar ze geen recht op hebben. Zorg daarom dat uw informatiebeveiliging in orde is.

Maak een afspraak
Wilt u een beroep doen op de diensten van Quarant? Dan kunt u als gemeente natuurlijk altijd een afspraak inplannen met een specialist. Tijdens dit gesprek inventariseert u wat de wensen zijn en ontdekt u welke hulp een specialist uw gemeente kan bieden. Bij Quarant bent u altijd verzekerd van kwaliteit en hoeft u zich niet langer zorgen te maken over de informatiebeveiliging van uw gemeente.

Resultaatgericht werken in uw organisatie

Zaakgericht werken maakt het mogelijk om sneller resultaten te boeken in uw organisatie. Werkprocessen kunnen vaak gestroomlijnder en informatie moet gemakkelijker deelbaar en inzichtelijk zijn tussen afdelingen van een organisatie. Zeker bij de overheid is dit erg belangrijk. Daarmee voorkomt u dat zaken langs elkaar heenlopen. Tenslotte draait alles om efficiency en klantgericht werken.

Verbeter uw dienstverlening

Dankzij zaakgericht werken, verbetert u de dienstverlening richting uw klanten. Een soepel veranderingsproces is daarin erg belangrijk. Bovendien voorkomt u hiermee ook onderlinge frustratie bij uw personeel. Het delen van informatie gaat veel sneller dan voorheen en daar moet u als ondernemer natuurlijk slim op inspelen. Dit kunt u realiseren met de producten en diensten van quarant.nl. Voorzie de website van een bezoek en laat u inspireren door het veelzijdige aanbod.

Maak een afspraak met een specialist

Wilt u ook meer resultaten en vooruitgang boeken in uw organisatie? Boekt u dan een afspraak met een specialist van Quarant. Natuurlijk kunt u zich ook eerst verdiepen in het aanbod op quarant.nl en aan de hand daarvan uw beslissing nemen. U zult verbaasd zijn over de resultaten die u bereikt door zaakgericht te werken. De resultaten zullen beter zijn dan ooit.